fbpx
OG KUSH
OG Kush Auto

35 

OG Kush Auto შესანიშნავი ჯიშია მათთვის, ვინც შედარებით მცირე სივრცეში გასაზრდელ მცენარეს ეძებს, მცენარე  ინდიკა დომინანტია, მისი მაქსიმალური სიმაღლე ერთ მეტრს ოდნავ აღემატება.  

ნახვა