fbpx
GRANDE OG • GHETTO'S AUTOS

15 

GRANDE OG Auto ინდიკა-დომინანტი მცენარეა, მისი შქმნა ruderalis-ის გენეტიკის Godfather OG-სთან და Granddaddy Purple-სთან შჯვარებით გახდა შესაძლებელი.

გაყიდულია