fbpx
CBD Blue Shark Feminised

40 

Barney’s Farm/CBD Crew კოლაბორაცა კიდევ ერთ სამკურნალო ინდიკა-დომინანტ სთრეინს CBD Blue Shark Feminised-ს გთავაზობთ, რომელიც Skunk #1-სა და CBD-ს შეეჯვარებითა შეიქმნა.

გაყიდულია