fbpx
Purple Kush CBD 1:1 auto
Purple Kush CBD 1:1 Auto

35 

Purple Kush CBD 1:1 Auto 90% ინდიკა CBD სთრეინია, რომელიც Purple Kush CBD Auto-ს Purple Afghan CBD Auto-სთან კვეთის შედეგად იქნა მიღებული.  

გაყიდულია
Peyote Wi-Fi CBD 2:1 Fem

35 

Peyote Wi-Fi CBD 2:1 სამედიცინო სთრეინია, რომელიც Peyote Purple-სა და WiFi OG-ის შეჯვარებით შეიქმნა, CBD Canadida ფენოტიპთან, რომელიც Seedsman CBD #2-ის სახელითაა ცნობილი.

გაყიდულია
Doctor Seedsman CBD 30:1 Feminized

35 

Doctor Seedsman CBD ერთ ერთი სთრეინია იმ მცირედს შორის, რომელიც საკმაოდ მაღალი CBD და 1%-ზე ნაკლები Thc შმცველობით ხასიათდება.

გაყიდულია